Cody Hochstenbach schrijft voor het tijdschrift de Helling een column over ‘aanpak dakloosheid’ dat in september 2020 verschijnt. Er voltrekt zich een stil drama in Nederland. De afgelopen tien jaar is de dakloosheid meer dan verdubbeld. Waren er in 2009 nog zo’n 18 duizend geregistreerde dakloze volwassenen, in 2018 was dat aantal opgelopen tot bijna 40 duizend.

Cody doet veel onderzoek naar de woningmarkt en voor haar is dakloosheid onlosmakelijk verbonden met huisvesting. Vreemd genoeg is de koppeling tussen dakloosheid en woonbeleid echter bepaald geen vanzelfsprekendheid. Nog steeds maken we van dakloosheid allereerst een volksgezondheidsprobleem dat daarom onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid valt.

Straat Consulaat: Dakloosheid is in eerste instantie geen zorgprobleem maar een kwestie van ‘woningen realiseren’. Mensen zijn gebaat met rust en het liefst in een eigen woning in plaats van een drukke opvang. Daarna kan dan gekeken worden, welke hulp er eventueel nog nodig is op het gebied van zorg.

Lees het complete artikel op de website van wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl:

Eerst een woning!

Foto: Straat Consulaat.