Afgelopen week ging de gemeente Den Haag van start met het ontwikkelen van een nieuw beleidskader voor ‘Dakloosheid’. De gemeente heeft verschillende partijen, zoals zorginstellingen, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen uitgenodigd om mee te denken over het beleidsplan voor de komende jaren. Vanuit Straat Consulaat denken we hier graag over mee.

De landelijk ambitie ligt hoog en om die te behalen moeten we komen jaren de omslag maken van opvang naar wonen. Een flinke opgave, waar we samen met partijen uit de stad en mensen met ervaringskennis goed over kunnen nadenken.

We zijn daarom blij met de manier waarop de gemeente het proces heeft ingericht. Het mag dan aan de voorkant meer tijd kosten, maar dit wordt ruimschoots goed gemaakt doordat je draagvlak creëert voor de uitvoering en tot een veel relevanter en dus effectiever beleid komt. Bij het Straat Consulaat geloven we in de ambitie om dakloosheid in 2030 volledig uit te bannen. Daarom zijn we samen met mensen met ervaringskennis vertegenwoordigd in alle werkgroepen. Want werkend beleid maak je samen met mensen die hier gebruik van maken.

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!