Afgesproken met Paula Bezemer van het CCP, dat CCP en Straat Consulaat samen zullen nadenken over een tekst voor een flyer over de klachtenprocedure, inhoud van de dossiers en wie er inzage hebben.