Projectgroep Voorlichting is weer compleet en zet de puntjes op de I. Achterbanners gaan cliënten in de instellingen voor maatschappelijke opvang vertellen wat de Achterban doet en op verzoek komen zij op scholen, bij de gemeente, of met medewerkers van instellingen een spel spelen, waarin informatie over bejegening, dak- en thuisloosheid, middelengebruik, op een ludieke manier uitgewisseld wordt. Interesse? Laat het ons weten!