Op 16 mei 2012 hebben de eerste aspirant Straatambassadeurs hun sollicitatie gesprek gedaan. Wat beweegt hen om Straatambassadeur te worden en wat zijn hun verwachtingen?  Allebei zijn ze na een stevig gesprek van een uur met 2 Straatambassadeurs en Joy Falkena van het Straat Consulaat aangenomen. Wij verwelkomen onze nieuwe collega’s van harte!

De twee nieuwe Straatambassadeurs komen vanuit de werkgroep Jongeren en hopen dat ze nu nog meer kunnen betekenen voor zwerfjongeren in Den Haag. Zij hopen dat ze – nu ze Straatambassadeurs zijn – serieuzer genomen worden en nog een stapje verder kunnen gaan in hun werkzaamheden. Denk hierbij aan voorlichting geven, met de verantwoordelijke wethouder in gesprek gaan en spreekuren houden binnen de maatschappelijke opvang.

De bestaande Straatambassadeurs heten hen van harte welkom en zijn blij met de versterking binnen het team.

(Noot: De vrijwilligers van het Straat Consulaat die extra trainingen hadden gevolgd noemden zich tot in 2012 Straatambassadeurs. Later is het onderscheid tussen meer of minder training niet meer op deze manier gemaakt. Alle vrijwilligers noemen zich Achterbanner en Achterbanners voeren verschillende taken uit op het gebied van medezeggenschap, voorlichting, cliëntondersteuning e.d.)