De International Remembrance Day werd wereldwijd op 21 juli 2019 gehouden. Het is een internationale herdenkingsdag voor alle mensen,  die zijn overleden als gevolg van een verslaving aan drugs of alcohol.

In Den Haag wordt de wekelijkse viering van het Straatpastoraat aan deze herdenking gewijd.

Vrijdag 26 juli 2019 om 17.00 uur

in de Jozefkapel van het Stadsklooster, Westeinde 101-A.

De bijeenkomst staat open voor mensen van alle levensbeschouwingen. Er is gelegenheid om namen te noemen van mensen die men wil herdenken of een kaarsje voor hen aan te steken. Na afloop word je uitgenodigd om aan de warme maaltijd deel te nemen. Toegang gratis.

Jozefkapel van het Stadsklooster, Westeinde 101-A.