De gemeente Den Haag zou de nachtopvang in de Zilverstraat moeten heropenen. Volgens Klaas Koffeman van het Straatpastoraat kan dat één van de oplossingen zijn om de explosieve stijging van het aantal daklozen in Den Haag het hoofd te bieden.

Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) publiceerde een dag eerder cijfers waaruit blijkt dat het aantal gezinnen dat dakloos is of dreigt te raken, sinds 2015 enorm is toegenomen. De gezinsopvang zit helemaal vol, waardoor er steeds vaker een beroep moet worden gedaan op hotelruimte. Ook het aantal individuele daklozen blijft toenemen.

In 2015 deden nog 172 gezinnen een beroep op de opvang, vorig jaar waren dat er al 292 en in de eerste kwartaal van dit jaar hebben zich al 91 gezinnen gemeld die dakloos zijn of dat op korte termijn dreigen te worden. Als de trend zich voortzet komt het aantal eind dit jaar uit op rond de 350. Verantwoordelijk wethouder Van Alphen spreekt in zijn brief aan de raad van een explosieve stijging. Ook het aantal individuele dak- en thuislozen stijgt van 767 in 2016 naar 1062 afgelopen jaar. Vorig jaar heeft de wethouder al een actieplan gelanceerd om de situatie te verbeteren.

Lees het complete artikel op de website van omroepwest:

Explosieve stijging daklozen Den Haag: 'Zilverstraat heropenen'