Straat Consulaat vindt het belangrijk om krachten te bundelen, om in gesprek te zijn met de beleidsmakers van onze stad. Vanmiddag constructief overlegd met cliëntenraadsleden van 9 (negen!) cliëntenraden Maatschappelijke Opvang, Achterbanners, lid Landelijke Cliëntenraad Werk en Inkomen, Cliëntenraad Sociaal Domein en Straat Consulaat collega, ter voorbereiding van overleg met de gemeente. Wat een energie!