Nog voor het einde van het jaar moet de regering, in overleg met gemeenten, met een plan komen om de kostendelersnorm aan te passen. De maatregel heeft het onbedoelde effect dat het bijdraagt aan dakloosheid. De kostendelersnorm bepaalt dat een bijstandsuitkering lager wordt naar mate de ontvanger met meer mensen een huishouden deelt.

Een stapeling van uitkeringen op één adres vindt het kabinet namelijk onwenselijk. Maar onlangs bleek uit onderzoek dat die maatregel het moeilijker maakt voor bijstandsgerechtigden om een woning te delen met anderen. Zo draagt de kostendelersnorm indirect bij aan dakloosheid, vooral bij jongeren.

Straat Consulaat: De kostendelersnorm zou zo snel mogelijk moeten worden afschaft. Mensen kunnen dan weer voor elkaar gaan zorgen in plaats van iemand op straat te zetten die vervolgens op straat moet overleven of later in de maatschappelijke opvang.

Lees het complete artikel op de website van binnenlands bestuur:

Kamer: Voorkom dakloosheid door kostendelersnorm