Rotterdammers vinden steeds vaker slapende daklozen in hun portiek. Ook zien zij drugsgebruikers op straat, of mensen die in de struiken hun behoefte doen. Het Rotterdamse stadsbestuur komt daarom met een actieplan.

De gemeente Rotterdam opent 1 jaar lang een opvanglocatie. De opvang is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Het geldt voor daklozen die normaal geen recht hebben op opvang. Dit zijn de zogenoemde niet-rechthebbende daklozen. Mensen die zorg, of elke vorm van begeleiding naar werk of het land van herkomst weigeren. Dit laatste is met name relevant voor (arbeids)migranten uit de Europese Unie. Deze groep is oververtegenwoordigd op straat.

Extra opvang

De tijdelijke opvanglocatie voor niet-rechthebbende daklozen heeft 60 plekken. Ze kunnen er 6 tot 8 weken blijven, 24 uur per dag, om indien nodig af te kicken van drank of drugs en op zoek te gaan naar werk. Sommige EU-arbeidsmigranten zijn dakloos geworden na uitbuiting door onbetrouwbare uitzendbureaus. Huisvesting was vaak onder slechte omstandigheden en ook gekoppeld aan werk. Bij ontslag werden ze direct dakloos. Ook zij kunnen in de opvang terecht.

Lees het volledige artikel op de website van Rotterdam.nl:

Tijdelijke opvanglocatie voor daklozen in Rotterdam

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!