Foto: Eveline van Egdom.

De huidige manier waarop systemen van hulp en ondersteuning werken, schiet tekort voor mensen in bestaansonzekerheid. In dit advies presenteert de Raad drie principes die ervoor zorgen dat deze systemen bestaansonzekerheid gaan voorkomen en verminderen.

Scope

Dit advies richt zich op hulp en ondersteuningssystemen op de gebieden van werk, inkomen, leren en ontwikkelen, en sociale netwerken. Bestaanszekerheid gaat volgens de Raad namelijk verder dan enkel zekerheid in inkomen.

Ervaringskennis

Zonder de ervaringskennis in het boek Gezichten van een onzeker bestaan had dit advies er heel anders uitgezien. De verhalen uit het boek dienden als startpunt van deze analyse van bestaansonzekerheid.

Van overleven naar bloeien: bestaansonzekerheid voorkomen en verminderen

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!