Sinds gisteren is er geen dagopvang meer in de Maassilo. Meteen weer rijen bij ons vanmorgen. En het plan is om ook de nachtopvang te stoppen na de lockdown. Gaan we 2 maart echt 150 mensen de straat op sturen in Rotterdam?

Wat doet dat met de mensen? En met de leefbaarheid en veiligheid van de stad? Niemand haalt zichzelf ‘vanzelf’ van straat. De gemeente moet nu maatregelen nemen vinden wij! Met een smart shelter. Opvang én hulp. Echte oplossingen. Doe het gewoon.

Ook het Straat Consulaat kijkt met grote zorg naar het einde van de lockdown. Er worden nu rond de 200 mensen opgevangen in de tijdelijke noodopvang van Den Haag. Voor de rechthebbenden komt hopelijk een oplossing maar voor veel arbeidsmigranten en andere groepen die geen rechten hebben onder de WMO zal dit weer een leven op straat betekenen.

Lees meer over de ‘smart shelter’ op de website van de pauluskerkrotterdam.nl:

Stuur geen 150 mensen de straat op. Organiseer nu een ‘smart shelter’