Koopwoningen die voor veel mensen onbetaalbaar worden, jarenlange wachtlijsten voor een huurwoning, Nederland heeft een groot tekort aan huizen. Een groep van 34 organisaties kwam deze week met een pleidooi voor het bouwen van 1 miljoen woningen in 10 jaar.

Er is nu een groot tekort aan betaalbare woningen. Dit zorgt voor enorme problemen voor doorstroom in de maatschappelijke opvang waardoor mensen die nu dakloos worden eerst een tijd op straat moeten slapen voordat er een plek vrij komt in de noodopvang. Vervolgens verblijven mensen vaak onnodig lang in de maatschappelijke opvang omdat ze moeten wachten op een betaalbare woning. Het tekort moete aangepakt worden. Een aantal organisaties geven in dit artikel tips.

Een aantal tips die het Straat Consulaat onderschrijft:

  • Schaf de verhuurdersheffing af zodat er meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden door woningbouwcoöperaties;
  • Schaf de kostendelersnorm af. Laat mensen zorgen voor elkaar door een familielid op te vangen in plaats van hun kind op straat te zetten;
  • Kijk ook naar andere creatieve woonvormen waarbij mensen gezamenlijke ruimtes delen;
  • Zorg voor voldoende ouderenwoningen zodat er weer doorstroom ontstaat in de sociale woningbouw;
  • Maak van het woningprobleem geen zorgprobleem.

Lees het artikel over dit onderwerp op de website van de NOS:

Schreeuwend tekort aan woningen, wat moet eraan gedaan worden?

Bij de foto: woningen aan het Om en Bij in Den Haag ter illustratie.