De gemeente Den Haag gaat een heel nieuw middel inzetten om ervoor te zorgen dat in bepaalde delen van de stad goedkopere woningen worden gebouwd. Dat wordt straks keihard vastgelegd in bestemmingsplannen. Zo kan de gemeente bepalen hoeveel woningen er in de sociale en middeldure huur binnen een project moeten worden gebouwd, welke prijsgrenzen hiervoor gelden en voor hoeveel jaar dit in stand wordt gehouden.

Dat maakt wethouder Martijn Balster (PvdA, wonen) maandag bekend. Met de nieuwe maatregel – de zogeheten doelgroepenverordening – kan het stadsbestuur ook invloed uitoefenen op grond die niet in handen van de gemeente is. Daarvan is er steeds minder in de stad. Gevolg is dat veel nieuwe woningen worden gebouwd op grond van particulieren. Op dit moment kan de gemeente nog niet voldoende hard vastleggen dat woningen die op die grond worden gebouwd betaalbaar zijn.

Straat Consulaat: Dakloosheid is een gevolg van jarenlang falend huisvestingsbeleid waardoor er een groot tekort is ontstaan aan betaalbare woningen. Deze doelgroepenverordening kan echt een verschil gaan maken.

Lees het artikel op de website van Omroepwest:

Den Haag grijpt in op woningmarkt: keiharde afspraken over sociale woningbouw bij nieuwe projecten

Foto Martijn Beekman van Wethouder Martijn Balster.