Gisteravond vertelde de Groen Links wethouder Bert van Alphen in zijn overleg met Straatconsulaat, het Pastoraat. de achterban en de cliëntenraden in Den Haag dat hij zijn uiterste best doet om alle daklozen die nu worden opgevangen in hotels vanaf 1 juni 2021 te herplaatsen naar andere locaties.

Althans dat geldt voor de mensen die rechten in Nederland hebben opgebouwd voor opvang en zorg. Helaas gaat dat niet lukken voor al die dakloze EU migranten die deze WMO rechten niet hebben opgebouwd. Het Straatconsulaat onderschrijft dan ook van harte de oproep van de GroenLinks raadsleden en kamerlid Lisa Westerveld om gemeenten extra te ondersteunen voor de opvang en zorg van arbeidsmigranten en ongedocumenteerden.

Lees ook een artikel in Trouw:

Ieder mens heeft recht op een dak boven het hoofd

Foto: Martijn Beekman van Bert van Alphen, wethouder Sociale zaken, Armoedebestrijding, Maatschappelijke opvang.