Vijftig Haagse probleemjongeren gaan komend jaar aan de slag in een leerwerktraject via de stichting ‘Ja, voor een Kans’. De stichting heeft via allerlei fondsen genoeg budget bij elkaar gesprokkeld om nog een jaar door te gaan met de lopende proef.

De jongeren, die kampen met veel problemen zoals verslaving, kunnen er een diploma (startkwalificatie) halen of doorstromen naar een echte baan. Op verzoek van Haagse fondsen deed een adviesbureau onderzoek naar de succesfactoren en belemmeringen van het project. Daaruit blijkt dat van de 102 jongeren die zich een jaar geleden aanmeldden, ongeveer de helft aan een leerwerktraject is begonnen. Daarvan heeft een derde een baan gevonden en is 20 project doorgestroomd naar een opleiding. 18 procent is voortijdig gestopt en nu ‘uit beeld’.

Meer lezen over deze jongeren?

https://www.ad.nl/den-haag/vijftig-probleemjongeren-een-jaar-onder-de-pannen