Er is een groot tekort aan woningen in Nederland, maar tegelijkertijd worden veel huizen ‘onderbewoond’. Daarvan is sprake als op basis van het aantal slaapkamers er plek is voor meer mensen dan er wonen.

Europees statistiekbureau Eurostat becijferde dat Nederland een van de hoogste percentages onderbewoning heeft: 61 procent van de mensen woont in een onderbewoond huis. Alleen in Malta, Cyprus en Ierland wonen nog meer mensen ’te ruim’.

Particuliere huiseigenaren gaan zelf over het aantal mensen in huis. Maar ook veel corporatiewoningen worden onderbewoond. En corporaties hebben de maatschappelijke taak om mensen te huisvesten en de wachtlijsten zijn lang.

Eén persoon in helft sociale huurwoningen
Maar van alle 2,1 miljoen sociale huurwoningen wordt iets meer dan de helft, 51 procent, verhuurd aan een eenpersoonshuishouden. Dat becijferde de Autoriteit Woningcorporaties op verzoek van de NOS. En van de sociale huurwoningen die jaarlijks vrijkomen wordt een nog groter deel verhuurd aan één persoon, namelijk 70,5 procent. Terwijl veel van die huizen ook geschikt zijn voor twee of meer alleenstaanden.

Lees het volledige artikel op de website van de NOS:

Veel woningen met (te) weinig bewoners: corporaties willen vaker huizen delen

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!