Er komen de komende jaren 750 betaalbare woningen per jaar bij in Den Haag. Op diverse locaties in Den Haag zal er gebouwd gaan worden.

Deze 750 nieuwe woningen zijn een mooi begin maar nog lang niet genoeg om de afspraken van 30% betaalbare huurwoningen na te komen. Er moeten nog meer sociale huurwoningen bij komen om in de behoefte te voorzien.

Lees het complete artikel op de website van het AD:

Per jaar komen er 750 goedkope huizen bij in Den Haag

Foto: sociale woningen in Den Haag door het Straat Consulaat