Uit recent onderzoek blijkt dat de inzet van jongerenwerkers het leven van jongeren verbetert en jeugdzorgkosten doet dalen. ‘Veel gemeenten hebben tot nu toe echter verzuimd om toegankelijke, alledaagse hulp bij opgroeien en opvoeden professioneel vorm te geven.’

Dat concluderen het Verwey-Jonker Instituut en het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Door meer inzet van jongerenwerk bieden gemeenten veel eerder laagdrempelige jeugdhulp. Maar van ‘meer inzet’ is geen sprake. Dat is een van de conclusies uit het rapport Náást de Jongeren van het Verwey-Jonker Instituut. Het aantal jongerenwerkers is de afgelopen tien jaar zelfs gestagneerd.

Lees het complete artikel op de website van Gemeente.nu:

Inzet van jongerenwerkers drukt kosten jeugdzorg