Amsterdam stevent door geldgebrek af op een groot tekort aan opvang voor daklozen en andere ‘kwetsbare Amsterdammers’. Het Leger des Heils is al gestopt met de opvang van nieuwe klanten.

Mensen die in acute nood verkeren worden nog wel opgevangen. De gemeente geeft aan meer in te willen zetten om individueel begeleid wonen in plaatst van de 24-uurs voorzieningen. Doordat de groei van individueel begeleid wonen snel gaat, en tegelijkertijd de afbouw van 24 uursopvang minder hard dan gepland, dreigen grote tekorten.

Lees het complete artikel op de website van het Parool:

Daklozenopvang in nood: opnamestop bij Leger des Heils