De hulp aan daklozen wordt gegeven door maatschappelijke organisaties. Wat deze mensen echt helpt, is een vaste verblijfplaats, zodat ze hun leven op de rails kunnen krijgen, aldus Esmé Wiegman en Guusta van der Zwaart.

Afgelopen zondag was het Wereldarmoededag. Als één onderwerp aandacht vraagt bij de kabinetsformatie, dan is dat wel het veiligstellen van ­bestaanszekerheid. Huisvesting en een inkomen vormen daarvan de basis, zo weten daklozen. Ondanks alle goede intenties, extra geld en de belofte om minimaal 10.000 woningen voor dakloze mensen te realiseren, blijven de resultaten achter en neemt dakloosheid toe. Het is tijd voor een andere aanpak en die begint met een huis.

Alleen met een huis en inkomen is dakloosheid te voorkomen en is herstel na dakloosheid te realiseren. Het is vele malen effectiever deze materiële hulp te garanderen, dan geld te steken in psychosociale hulpverlening en opvangbedden. Voor sommige mensen is het van belang huisvesting en een uitkering aan te vullen met passende ­begeleiding, maar de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving constateerde in 2020 al: “Herstel begint met een huis.”

Lees het complete artikel op de website van Trouw:

Dakloosheid los je alleen op met huisvesting