Het aantal daklozen in Nederlands groeit wekelijks. Toch is het vaak een onzichtbaar probleem. Er wordt gesproken over extra woningen voor verpleegkundigen, agenten en leraren maar de daklozen wordt in dit rijtje vergeten. Daar komt bovenop dat bij dakloosheid, toch vaak het beeld heerst ’eigen schuld dikke bult”.

Dit zorgt vervolgens ook weer voor maatregelen om daklozen te weren of weg te pesten in plaats van hen te helpen. Het aanpakken van deze crisis is in eerste plaats een woonopgave, zo stelt Jan de Vries van het College voor de Rechten van de mens. Woonbeleid kan simpelweg niet werkelijk rechtvaardig zijn als het dakloosheid niet aanpakt en terugdringt. Andere groepen in minder schrijnende situaties zullen er ook van profiteren.

Jeroen van Es

Dakloosheid: de ergste uitwas van onrechtvaardig woonbeleid

Foto: ingang daklozenloket Den Haag door Straat Consulaat ©