Om dak- en thuisloosheid tegen te gaan, is huisvesting nodig. Kansfonds zoekt naar oplossingen waarmee daadwerkelijk woonplekken gerealiseerd worden. We stellen in totaal € 500.000 beschikbaar voor initiatieven die zich inzetten om dak- en thuisloosheid uit te bannen.

Ook zoeken we naar oplossingen waarbij een investering zoals een lening, uitkomst kan bieden. Heb je een projectidee? Of zie je kansen om gezamenlijk te investeren? Kom dan naar de digitale informatiesessie op 26 of 29 juni.

Leer meer over deze informatiesessie op de website van Kansfonds:

Oproep Kansfonds: Slimme woonoplossingen gezocht voor dak- en thuisloze mensen

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!