Het college draagt zorg voor alle inwoners in onze stad. We vinden het belangrijk dat er een plek is voor dakloze mensen waar ze, zeker in de winter bij slechte weersomstandigheden, kunnen verblijven. In het recent vastgestelde beleidskader ‘Den Haag geeft thuis’ is de ambitie opgenomen om zowel voor de Permanente Winter Opvang (PWO) als voor de Winter Koude Regeling (WKR) een structurele locatie te realiseren.

Deze is helaas nog niet beschikbaar vanaf de komende winter. Zodra er meer bekend is over structurele locatie(s) wordt u uiteraard geïnformeerd.

Komende winterperiode wordt de PWO georganiseerd op een tijdelijke locatie, het voormalig HagaZiekenhuis (Sportlaan 600). Deze locatie biedt net als vorig jaar, van 1 november 2023 tot en met 31 maart 2024, 24 uur per dag onderdak aan maximaal 120 personen.

Download de brief met de volledige bekendmaking hieronder:

Brief Gemeente Den Haag Permanente winteropvang

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!