Een nieuwe manier om dak- en thuislozen te tellen levert een meer divers beeld op dan tot nu gedacht. Bij de eerste keer dat de methode is gebruikt werden in een aantal Brabantse gemeenten veel kinderen en vrouwen gevonden.

“Het stereotype is een man van middelbare leeftijd die slaapt op een bankje of in een opvang”, zegt Willem van Sermondt van het Kansfonds, dat de telling heeft georganiseerd. “Dat beeld blijkt te eenzijdig.”

Bijna een derde van de volwassenen is vrouw. Opvallend is dat bijna een kwart minderjarig is. Daarnaast kwamen er onder de volwassenen 54 verschillende nationaliteiten voor.

“Naast de variatie in de kenmerken van personen, verschilt de leefsituatie”, vervolgt Van Sermondt. “Het grootste deel van de 1500 getelde dak- en thuislozen verblijft bij vrienden, familie of kennissen. Een andere aanzienlijke groep woont op alternatieve plekken, zoals een auto of een schuur. Het deel van de mensen dat op straat of in een opvang leeft, valt relatief gezien mee.”

Lees het volledige artikel op de website van de NOS:

NOS: Nieuwe telling dak- en thuislozen: 'Meer kinderen en vrouwen dan vaak gedacht'

Foto: Eveline van Egdom. Foto's gemaakt voor de campagne 'Dakloosheid zie je niet

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!