Het niét kunnen verkrijgen van een briefadres is een hardnekkig probleem. Op 28 oktober 2020 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de hoogste bestuursrechter) uitspraak gedaan dat de gemeente gehouden is zelf een briefadres te verlenen als de burger daar niemand anders voor heeft.

De gemeente moet zelf een briefadres op een adres van de gemeente geven als iemand die dakloos is, geen personen heeft die hem een briefadres willen verlenen. De Raad van State verwijst naar het ‘Stappenplan inschrijven BRP op een Briefadres’ van 6 maart 2018. De gemeente moet dit plan volgen en zo nodig maatwerk leveren.

Straat Consulaat: Het hebben van een briefadres is ontzettend belangrijk. Als het niet lukt om bij familie of vrienden een brief of inschrijfadres te verkrijgen moet de gemeente dit dus verschaffen.

Lees het complete artikel op de website van Valente.nl:

Gemeente moet dakloze burger inschrijven