Door stijgende inflatie komen steeds meer huishoudens in financiële problemen. Gemeenten kunnen daardoor een toestroom verwachten aan mensen met geldproblemen en problematische schulden. Het is daarom belangrijk dat zij investeren in vroegsignalering: het vroegtijdig opsporen van mensen met schulden, om vervolgens hulp aan te bieden.

De Nationale ombudsman is een onderzoek gestart naar de vraag hoe gemeenten vroegsignalering toepassen en of ze daarbij voldoende oog hebben voor burgers.

Naar schatting kampen 620.000 huishoudens met problematische schulden. Dit aantal zal naar verwachting dit jaar stijgen. Met vroegsignalering kunnen gemeenten burgers met betalingsachterstanden sneller bereiken, doordat zij daar vroegtijdig signalen over krijgen. Die signalen krijgen zij van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven en gaan bijvoorbeeld over betalingsachterstanden van huur, gas en elektra. Deze burgers zijn vaak (nog) niet in beeld bij de gemeente en weten ook meestal niet dat ze hulp kunnen krijgen. Door deze burgers vroegtijdig hulp aan te bieden, kan het (verder) oplopen van betalingsachterstanden en problematische schulden worden voorkomen.

Lees het complete artikel op de website van de nationaleombudsman.nl:

Nationale ombudsman start onderzoek: hoe werken gemeenten aan vroegtijdig voorkomen van schulden?