Wethouder Bert van Alphen (armoedebestrijding) gaf woensdag 20 maart het startschot voor de pilot ‘vroegsignalering schulden’. Het doel is om te voorkomen dat klanten met betalingsachterstanden in de financiële problemen komen. De deelnemende banken, ABN Amro, ING, Rabobank en SNS, gaan klanten met mogelijk financiële problemen wijzen op Geldfit.nl. De pilot, die dit jaar in vijf steden zal gaan draaien, is opgezet in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Banken. In Den Haag start de eerste pilot.

Den Haag – Klanten met mogelijk financiële problemen worden door hun bank gewezen op Geldfit.nl. Aanwijzingen voor financiële problemen zijn bijvoorbeeld gemiste incasso’s of regelmatig rood staan. Na het beantwoorden van een aantal eenvoudige vragen op Geldfit.nl krijgen mensen de voor hun passende dienstverlening aangeboden. In Den Haag is dat bijvoorbeeld de Helpdesk Geldzaken. Inwoners kunnen bij de loketten van de Helpdesk Geldzaken binnenlopen voor al hun vragen over geld, snel inzicht in inkomsten en uitgaven en gratis advies.

Bert van Alphen, wethouder Sociale zaken en Armoedebestrijding in Den Haag:

“Armoede is één van de laatste taboes in Nederland. Mensen vinden het vaak moeilijk om er voor uit te komen en stellen het vragen om hulp lang uit. Met deze pilot komen mensen eerder in beeld, kunnen we hen actief onze ondersteuning aanbieden en zo problemen voorkomen of eventueel bestaande problemen zo snel mogelijk aanpakken.”

Foto: Bert van Alphen wethouder Den Haag door Martijn Beekman


Bert van Alphen op Straat Consulaat: Overzicht


Lees het complete artikel in de Posthoorn:

Banken starten in Den Haag met pilot om vroegtijdig schulden te signaleren