Het tekort aan sociale huurwoningen is opgelopen tot zo’n 80.000. Het probleem is inmiddels zo groot dat alles op alles gezet moet worden om het op te lossen. Daar is een nationaal deltaplan voor nodig, zegt de Federatie Opvang, de organisatie voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Zo’n plan moet gemeenten, ontwikkelaars en investeerders stimuleren snel extra woonruimte te bouwen. En minstens 15.000 woningen per jaar waar de Tweede Kamer deze week toe opriep. Het is extra nodig omdat nu vooral kwetsbare groepen de dupe zijn, zegt de federatie. Zij hebben dringend behoefte aan betaalbare woonruimte.

Er is zo’n groot tekort aan betaalbare huizen, dat mensen die heel snel een huis nodig hebben nauwelijks aan een urgentieverklaring kunnen komen. Die verklaring is in de praktijk op veel plekken eigenlijk alleen maar verkrijgbaar voor statushouders en mensen die moeten verhuizen vanwege de sloop of renovatie van hun huurwoning. Ook mensen die uitstromen uit de geestelijke gezondheidszorg krijgen altijd voorrang. Zij hebben geen urgentie nodig.

Lees het complete artikel op de website van de NOS:

'Tekort sociale huurwoningen is zo groot dat er een deltaplan nodig is'