De extra inzet om meer mensen vanuit de bijstand naar werk te begeleiden, begint concrete resultaten op te leveren. Donderdag 21 maart ondertekenden dertien Haagse bedrijven een werkakkoord. Inmiddels zijn met 1500 mensen met een bijstandsuitkering gesprekken gevoerd. Met bijna 400 hiervan zijn vervolgafspraken gemaakt.

Den Haag – Deze afspraken komen voort uit het in januari gelanceerde Werkoffensief +500, het plan van aanpak waarmee jaarlijks 500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de bijstand aan een baan worden geholpen.

Donderdag werd ook de eerste concrete arbeidsovereenkomst getekend die uit deze nieuwe aanpak voortkomt. De werkgevers ondertekenden de werkakkoorden tijdens het werkgevers event Den Haag Werkt!, in het bijzijn van de twee verantwoordelijke wethouders, Bert van Alphen (Sociale Zaken) en Rachid Guernaoui (Werkgelegenheid).

Foto: Rachid Guernaoui (Werkgelegenheid) en Wethouders Bert van Alphen (Sociale Zaken) door Martijn Beekman

Lees het complete artikel in de Posthoorn:

Werkoffensief +500 boekt eerste resultaten