woonprotest koekamp Den Haag 28 oktober 2023
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger

De actiegroep achter het Woonprotest organiseert een nieuwe actie op 28 oktober. De actie volgt na een eerdere demonstratie in februari op de Dam in Amsterdam, waarbij de actievoerders duidelijk maakten van plan te zijn om meer acties te gaan voeren. De locatie en het exacte tijdstip zijn nog niet bekendgemaakt.

Sinds de eerste woonprotesten is de verhuurdersheffing afgeschaft en is er na jaren weer een minister van Volkshuisvesting aangesteld, maar andere maatregelen die nodig zijn om dakloosheid te bestrijden en de volkshuisvesting in ere te herstellen blijven verder uit.

Medeorganisator Melissa Koutouzis: “De maatregelen die tot dusver zijn genomen zijn bij lange na niet voldoende om de wooncrisis het hoofd te bieden. En we lopen nu door de val van het kabinet ook nog het risico dat de kleine stappen die wel in de Kamer zijn voorgesteld niet doorgaan.”

 

Met de actie publiceert Woonprotest ook de volgende vijf nieuwe, concrete eisen:

  1. Bouw alleen betaalbaar en vast;
  2. Onteigen alle private grondbezitters en huisjesmelkers;
  3. Schaf het kraakverbod af;
  4. Stop alle jaarlijkse huurverhogingen;
  5. Reguleer alle huur!

Ga naar de website van Woonprotest voor méér info en aanmelding!

Woonprotest Actie in Den Haag op 28 oktober 2023!

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!