Den Haag gaat de komende jaren de schaarste op de woningmarkt te lijf door een omvangrijk woningbouwprogramma. ‘We nemen maatregelen die nog geen andere stad nam. In de Woonagenda staan maatregelen om te zorgen voor voldoende en betaalbare woningen.