Omwonenden en bezoekers van het Florence Nightingale Park in Den Haag zijn de overlast van dak- en thuislozen in het park zat. Dak- en thuislozen gebruiken het park als ontmoetings- en slaapplaats stellen zij.

Ze denken dat de daklozen uit het Zuiderpark gekomen zijn omdat het toezicht daar verscherpt is. ‘Ze verplaatsen het probleem van de ene wijk naar een andere wijk. Het is geen oplossing’, zegt een buurtbewoonster.

Gemeente zegt dat zij op korte termijn gaat kijken. Volgens hen slapen er door het mooie weer meer mensen op straat dan gewoonlijk. ‘Als dat overlast veroorzaakt, moet daar natuurlijk tegen opgetreden worden. Maar het wegsturen van deze mensen alleen is geen oplossing. Beter is dat de mensen in beeld komen zodat hulp of begeleiding ingezet kan worden.’

Straat Consulaat rekent op terugkeer van een straatteam, wat deze mensen op straat ondersteunt bij het vinden van hulp. Met menswaardige opvang en voldoende woningen kunnen deze problemen voor een groot deel worden opgelost. Overheid is hier nu toch echt aan zet!!

Elly Burgering