Onderstaand document betreft de actie-agenda aanpak vakantieparken van november 2018. Deze agenda geeft richting aan alle partners voor wat betreft de (beleids)inzet rondom vakantieparken. Daarbij geldt dat er gekeken wordt naar de kansen die deze parken bieden voor bijvoorbeeld de regionale economie en het functioneren van de woningmarkt, maar ook naar de uitwassen en problematiek waar deze vakantieparken mee te maken hebben.

Kortom, veel aandacht voor kansrijk ondernemerschap, toekomst van de recreatieve sector en het excelleren van parken. Maar ook voor problemen op deze parken: criminaliteit, arbeidsmigranten die er worden gehuisvest en mensen die op andere manieren geen woning konden vinden, want dat staat de eerste onderwerpen in de weg.

Zoals inmiddels gebruikelijk in Nederland is de aandacht voor succesvolle ondernemers, handhaving en repressie weer net iets groter dan de aandacht voor oplossen van armoede, uitbuiting en wanhoop van mensen. Weer 50.000 daklozen erbij?

Elly Burgering

Download Actie-agenda vakantieparken 2018-2020 via de onderstaande link:

Actie-agenda vakantieparken 2018-2020

Foto: uit bijgevoegd PDF document