Op uitnodiging geeft een groep Achterbanners in Zwolle voorlichting over dak- en thuisloosheid en verslaving op het congres: “tijd voor ontmoeting”. Tijdens dit congres, georganiseerd door Panteia en de Werkplaats Maatschappelijke Opvang, wordt de “handreiking voor een goed gesprek” gepresenteerd en is er gelegenheid voor de genodigden, beleidsmedewerkers en cliëntenorganisaties, om elkaar te ontmoeten tijdens verschillende leuke activiteiten. De middag wordt afgesloten met een optreden van Peter Faber.