Stichting Straat Consulaat is belangenbehartiger voor dak- en thuislozen en druggebruikers. Straat Consulaat werkt samen met de mensen uit haar doelgroepen en komt op voor hun belangen in de stad. 

Voor ons nieuwe project “Cliëntondersteuning” zijn wij op zoek naar Twee Consulenten vrijwillige cliëntondersteuning Wmo OGGz (samen 56 uur/week, verdeling van uren in overleg)

Functie
De vrijwillige cliëntondersteuners van Straat Consulaat bieden gratis onafhankelijke en vrij toegankelijke ondersteuning aan mensen die dak- en/of thuisloos zijn, die vastlopen op het gebied van zorg, welzijn en participatie. Vanuit cliëntenperspectief helpt de ondersteuner de (aspirant) cliënt zoveel mogelijk de eigen regie in het leven te behouden of te herwinnen, op alle levensgebieden. Hierbij staat het belang van de cliënt altijd voorop.
Als consulent werk je samen met deze (ervaringsdeskundige) vrijwilligers, die deze werkzaamheden onder jouw supervisie, coördinatie en inhoudelijke aansturing uitvoeren.
Je verricht je werkzaamheden in en vanuit Straat Consulaat, in samenwerking met de coördinator en consulent van Straat Consulaat.

Taken

 • Coachen van de vrijwillige cliëntondersteuners bij hun kerntaken:
  • Ondersteunen van de (aspirant) cliënt in het verwoorden van een probleem, vraag of behoefte;
  • Samen met de (aspirant) cliënt de mogelijke oplossingen of antwoorden inventariseren en ordenen;
  • Adviseren bij de besluitvorming met betrekking tot deze oplossingen;
  • Ondersteunen bij (administratieve) regelzaken, zoals Wmo-aanvraag;
  • Bij toekenning maatwerkvoorziening: de (aspirant) cliënt desgewenst ondersteunen bij het maken van afspraken met een zorgaanbieder;
  • Bij afwijzing maatwerkvoorziening: de (aspirant) cliënt desgewenst begeleiden naar een algemene voorziening;
 • Desgewenst ondersteunen van de (aspirant) cliënt tijdens het keukentafelgesprek, samen met de vrijwillig cliëntondersteuner;
 • Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers, in hun rol van cliëntondersteuner: organiseren van casuïstiekbespreking en intervisie, aanschuiven bij complexe materie;
 • Werven en trainen van cliëntondersteuners;
 • Zorgdragen voor continuïteit en planning van de werkzaamheden;
 • Signaleren en rapporteren van knelpunten waar (aspirant) cliënten tegenaan lopen;
 • Optreden als eerste contactpersoon voor de cliëntondersteuning Wmo OGGz.

Profiel

 • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt kennis van de OGGz, en de actuele wet- en regelgeving op dit gebied;
 • Je hebt kennis van de sociale kaart in Den Haag;
 • Je hebt kennis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en het gemeentelijk beleid;
 • Je bent bekend met de doelgroep, bij voorkeur vanuit eigen ervaring;
 • Je bent in staat je eigen mening ondergeschikt te stellen aan de behoeften van de (aspirant) cliënt, en de regie bij de (aspirant) cliënt te laten;
 • Je bent betrokken en invoelend, maar weet ook eigen grenzen te bewaken;
 • Je weet integer om te gaan met persoonlijke en privacygevoelige informatie en gegevens;
 • Je weet complexe procedures en taalgebruik om te vormen naar voor de (aspirant) cliënt overzichtelijke stappen en begrijpelijke taal;
 • Je weet op energieke en gelijkwaardige wijze samen te werken met (ervaringsdeskundige) vrijwilligers, en hen in te zetten op hun kracht.

Wat je van ons kan verwachten

 • Wat ons betreft kan je meteen aan de slag;
 • Je werkt in een betrokken team;
 • De vrijwillige cliëntondersteuners krijgen een (verplichte) training aangeboden, waar het Straat Consulaat team, incl. de consulenten vrijwillige cliëntondersteuning, ook aan deel zal nemen;
 • Grote mate van zelfstandigheid;
 • Salariëring volgens CAO Sociaal Werk, schaal 8;

Sollicitatie
De sollicitatie, inclusief CV, dient uiterlijk 12 januari om 12:00 uur in ons bezit te zijn.

Je kan deze richten aan: Elly Burgering, coördinator Straat Consulaat, bij voorkeur per mail: elly@straatconsulaat.nl.

De eerste gespreksronde vindt plaats op dinsdag 16 januari a.s. vanaf 18:00 uur.