Vorige week zijn we weer van start gegaan met de verbetertafel, dit keer bij JIT Wonen. De verbetertafel is een belangrijk, laagdrempelig instrument om samen met medewerkers én de mensen die gebruik maken van de voorziening (zoals beschermd wonen bij JIT) in korte tijd effectief veranderingen door te voeren.

De verbetertafel bestaat uit 4 bijeenkomsten:

1. Aan de hand van verschillende thema’s kan iedereen die gebruik maakt van de voorziening, verbeterpunten aandragen. Dit gebeurt in een besloten omgeving mét avondeten. Dit betekent dat er geen medewerkers van de voorziening aanwezig zijn.
2. De tweede bijeenkomst is een communicatietraining waarbij extra vaardigheden worden geleerd om de verbeterpunten zo goed en overtuigend mogelijk over te brengen in de derde sessie.
3. De derde bijeenkomst bestaat uit een gesprek met een manager die bevoegd is om beslissingen te nemen en een andere medewerker van de voorziening. Minimaal 3 verbeterpunten die worden voorgelegd moeten binnen drie weken uitgevoerd worden.
4. In de laatste bijeenkomst komen we terug om te kijken of het gelukt is. Als de verbeterpunten zijn doorgevoerd, ontvangt de voorziening de verbetersticker.

Het betrekken van gebruikers bij het beleid en de regels die hen direct raken, is van essentieel belang. Door hen een stem te geven en actief te betrekken bij de verbetertafel, zorgen we ervoor dat het beleid beter aansluit bij hun behoeften en ervaringen.

Met enthousiasme kijken we terug op de eerste twee sessies bij JIT Wonen en kijken we uit naar de verdere gesprekken en tastbare veranderingen die we samen zullen bewerkstelligen.

Wil je meer weten over de verbetertafel en deze ook organiseren bij de voorziening waar je werkt of gebruik van maakt? Neem dan contact op met Pleun Usman pleun@straatconsulaat.nl of 06-42229124.

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!