Afgelopen week bezocht staatssecretaris Paul Blokhuis het Straat Consulaat, om in gesprek te gaan met het team dat hem adviseert over de uitvoering van het actieplan “van zwerfsteen, naar baksteen”. Het 100% ambitieplan wordt in 13 pilot gemeente vormgegeven en heeft als doel het aantal zwerfjongeren in Nederland terug te brengen naar nul.

Aan het jongerenpanel is gevraagd mee te denken in de uitvoering van het plan. In het jongerenpanel zitten 7 jongeren, die allemaal dakloos zijn of zijn geweest. De jongeren komen uit Den Haag, Dordrecht en Arnhem. De staatssecretaris was erg benieuwd naar wat het jongerenpanel heeft opgeleverd en wat de ervaringen tot nu toe zijn.

Signalen die de jongeren aangeven:

“We merken dat het voor gemeente lastig is om een bestaand beleid te veranderen”
“Corona valt ons zwaar, geen face tot face begeleiding en je behandeling online, voelt erg eenzaam”
“Het jongerenpanel heeft mij financiële zekerheid geboden, dat lucht enorm op”

Het jongerenpanel is momenteel bezig met de volgende onderwerpen:

  • Het recht op een briefadres
  • Iedere jongere zou 1 jongerenregisseur moeten hebben, die overzicht houdt op het gehele traject.
  • Iedere jongere zou 1 persoon moeten hebben die hij/zij vertrouwd en op terug kan vallen als het misgaat.

Voor de jongeren was het fijn om kennis en ervaringen uit te wisselen en te delen. We hebben afgesproken om drie keer per jaar met elkaar te overleggen, de volgende vergaderingen staan al gepland.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger