Dinsdag 19 april 2022 start er een nieuwe ’terug naar school training’ van het Educatieproject bij het ROC Mondriaan. Het Educatieproject is bedoeld voor (ex) dak-, en thuislozen om hen de kans te geven hun startkwalificatie (MBO2 of hoger) te behalen door financiële belemmeringen weg te nemen (zoals schuldhulpverlening in combinatie met uitkering of studiefinanciering). Daarbij ondersteunen we samen met de hulpverleners de leerlingen met fondsaanvragen voor studiegeld en boekengeld en het aanmelden bij een studie.

Voor wie

Voor (ex) dak-, en thuisloze jongeren van 18-27 jaar die gemotiveerd zijn om terug naar school te gaan en hun diploma te behalen. Als de persoon momenteel in een traject zit van WSP, dan is het goed om even te overleggen met zijn of haar consulent bij de uitkeringsinstantie of hij/ zij in aanmerking komt voor dit project.

Training

De terug naar school training die de leerlingen volgen duurt 10 weken en bestaat uit drie middagen in de week les. De vakken die zij krijgen zijn rekenen, Nederlands en een middag beroepsoriëntatie. Deze vakken zijn ook verplicht op het MBO. De training is dan ook een goede opstap en oriëntatie naar een MBO opleiding toe. Na de training kan de leerling zich aanmelden voor een MBO opleiding. Mogelijk moet er een BBL plek gezocht worden en fondsen worden aangevraagd voor de studiekosten. Hier is dan ondersteuning bij. Een leerling zou dan in september 2022 met een MBO studie (BOL of BBL) kunnen beginnen.

Aanmelden en procedure

Als een jongere gemotiveerd is om terug naar school te gaan kan hij of zij aangemeld worden bij Jeroen van Es jeroen@straatconsulaat.nl<mailto:jeroen@straatconsulaat.nl> . De jongere wordt dan uitgenodigd voor een kennismaking en intakegesprek. Om alle administratie op tijd te regelen vinden de intakegesprekken zoveel mogelijk voor 12 april 2022 plaats.