Ieder jaar maakt de gemeente afspraken met de woningcorporaties over allerlei zaken die te maken hebben met de sociale woningbouw. Dit noemen we prestatieafspraken en deze zijn wettelijk verplicht. Voor ons als Straat Consulaat zijn deze afspraken van groot belang, omdat de corporaties moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen. Helaas komt er van de prestatieafspraken veel te weinig terecht. Jaar na jaar worden er minder woningen gebouwd dan afgesproken en blijft het tekort aan betaalbare woningen toenemen. Dit leidt ook tot een toename van dakloosheid. We hebben daarom een brief gestuurd naar de gemeenteraad om onze zorgen hierover naar voren te brengen.

Directeur Marlies Filbri: “De tijd van nog meer beloftes en hopen dat ze dit keer wel worden nagekomen, is voorbij. Er moeten radicalere keuzes worden gemaakt.”

 

Reactie op Prestatieafspraken 2024

Geachte leden van de commissie Ruimte,

Vanavond spreekt u over de prestatieafspraken 2024. Het Straat Consulaat wil u graag het volgende meegeven.

Afspraak is afspraak. Dat geldt helaas niet voor prestatieafspraken. Jaar na jaar worden de afspraken tussen de gemeente en de woningcorporaties niet nagekomen. Het voortdurend niet nakomen van deze afspraken heeft bijgedragen aan de ongekende wooncrisis. Een wooncrisis die vooral inwoners van onze stad, in de meest kwetsbare situatie, raakt. Het Straat Consulaat wordt dagelijks geconfronteerd met de effecten van de wooncrisis. Het groeiende woningtekort heeft namelijk geleid tot een immense hoeveelheid urgent woningzoekenden. Dakloze mensen dus, wiens belangen wij behartigen.

Bij Woonnet Haaglanden staan inmiddels 1.750 dakloze Hagenaars ingeschreven die momenteel geen eigen woonplek hebben. Het daklozenloket heeft 1.300 dakloze mensen geregistreerd, in de overvolle noodopvang verblijven 455 mensen en er staan daarnaast nog 30 mensen op een wachtlijst voor noodopvang. Uitstroom is er nauwelijks. Dit is slechts het topje van de ijsberg. Veel dakloze mensen verblijven elders, op de bank bij vrienden en familie, noodgedwongen op campings en vakantieparken of onzekere anti-kraak. Ze worden niet gezien en zeker niet geteld. Onze huidige campagne tegen leegstand (Fundit campagne) probeert ook hen een gezicht te geven.

Het doel om dakloosheid in 2030 op te heffen raakt alleen maar verder uit beeld. Het leven van urgent woningzoekenden staat al vele jaren stil. De permanente staat van stress vanwege precair wonen zorgt voor problemen op allerlei andere terreinen. De maatschappelijke kosten zijn enorm.

Deze crisis is geen natuurramp, maar een gevolg van politieke keuzes. Dat geldt nationaal, maar wat ons betreft ook in Den Haag. We zien een steeds grotere en meer diverse groep Hagenaars die in mensonwaardige omstandigheden moet overleven. Tegelijkertijd lijkt dit niet zichtbaar te leiden tot meer urgentie in de Haagse politiek.

Ook afgelopen jaar zijn de prestatieafspraken niet nagekomen en de bouw van sociale woningen blijft ver achter bij de beloftes van het coalitieakkoord. Vanuit Straat Consulaat constateren wij ook nu weer onvoldoende gevoel voor urgentie en prioriteit om dit aan te pakken. De tijd van nog meer beloftes en hopen dat ze dit keer wel worden nagekomen, is voorbij. Er moeten radicalere keuzes worden gemaakt. Dat begint op z’n minst bij meer zichtbare urgentie en prioriteit in de Raad. Zoals we eerder communiceerden aan de landelijke politiek: hoop is geen strategie.

Wij roepen gemeente, Rijk en corporaties op elk hun eigen verantwoordelijkheid te pakken om het tij te keren. Urgent woningzoekenden kunnen niet wachten en hebben niks aan het wijzen naar elkaar. De oplossingen waar zij op zitten te wachten dulden geen uitstel meer. Hun recht op huisvesting en dat van steeds meer Hagenaars wordt geschonden. Maak de prestatieafspraken afdwingbaar en zet in op radicale oplossingen, zoals het beter benutten van de bestaande woonvoorraad en het actief stimuleren van woningdelen (in plaats van het bestraffen). De leegstandscampagne van het Straatconsulaat reikt al een deel van de oplossing aan. U kunt hier vanuit de Commissie ook een belangrijke rol in vervullen.

We blijven de Commissie Ruimte en de voortgang van prestatieafspraken actief en kritisch volgen, omdat hier een deel van de sleutel ligt voor die mensen die wij in toenemende getale dag in dag uit zien overleven. We wensen u veel wijsheid en vooral lef toe!

Met vriendelijke groeten,

Marlies Filbri
Directeur Straat Consulaat

Bij vragen kunt u terecht bij belangenbehartiger Peter Bos:
06-48032848

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!