Straat Consulaat zet zich in voor de individuele en collectieve belangen van dak- en thuisloze mensen in Den Haag. Hierbij richten we ons op samenwerking met beleidsmakers en beleidsbepalers om structurele veranderingen teweeg te brengen. Dit doen we nadrukkelijk samen mét en op basis van de expertise van de doelgroep.

Direct met de wethouder in gesprek betekent direct invloed uitoefenen, daar waar de beslissingen genomen worden. Daarom hebben we deze week het wethouder/Achterban-overleg goed voorbereid. Vier keer per jaar vindt dit overleg plaats tussen de Achterban, vertegenwoordigers van de cliëntenraden, belangenbehartigers van het Straat Consulaat en de wethouder plaats. Om te zorgen voor een constructief overleg, zorgen we er altijd voor dat we het wethouder/Achterban-overleg goed voorbereiden.

Dit doen we samen met de Achterban, de vrijwilligers van het Straat Consulaat. Bijna alle vrijwilligers van de Achterban hebben zelf ervaring met dak- en thuisloosheid. Zij kennen het straatleven van binnen en van buiten. Ze maken gebruik van de laagdrempelige voorzieningen, hebben persoonlijk te maken met het gemeentelijk beleid en ondervinden het optreden van politie en justitie aan den lijve. Zij weten dus waar de knelpunten liggen. De beste antwoorden op de vraag wat er in Den Haag veranderd zou moeten worden, worden gegeven door de mensen die er gebruik van maken.

De onderwerpen waarop we ons in het komende overleg met de wethouders zullen focussen zijn;
– Plannen wethouders;
– Inzet ervaringskennis;
– Kwetsbare EU-migranten;
– Verlengde jeugdhulp/ BIG5 / opvang jongeren;
– Permanente plek voor PWO;
– Doorstroom/uitstroom;
– Vrij reizen voor dakloze mensen.

Het gesprek vindt later deze week plaats, met de wethouder Maatschappelijke Opvang, Mariëlle Vavier.

Tot onze spijt heeft wethouder Wonen Martijn Balster, die voor het eerst bij ons overleg zou aanschuiven, afgezegd. Wij hopen spoedig ook met hem het gesprek aan te mogen gaan over de woonsituatie voor dak-thuislozen in Den Haag.

We houden jullie op de hoogte hoe het gesprek verloopt.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blogger