Het College voor de Rechten van de Mens, dat zich hardmaakt voor mensenrechten in Nederland vindt dat deze rechten nog te vaak onder druk staan. Tegelijkertijd ziet het College dat er veel mensen zijn, die zich dagelijks inzetten voor mensenrechten van anderen. Omdat deze inzet vaak te weinig opgemerkt en beloond wordt, komt het College voor de Rechten van de Mens dit jaar voor het eerst met een prijs: MensenrechtenMens 2018. Een eretitel die de winnaar een platform geeft om meer bekendheid aan initiatieven en projecten te geven en het eigen netwerk te vergroten.

Thema 2018: dak- en thuisloosheid
De 70-jarige Edo Paardekooper Overman is als één van de drie genomineerden geselecteerd voor de titel MensenrechtenMens 2018. “Ik voel me vereerd dat mijn activiteiten voor dak-en thuislozen zijn opgemerkt is en dat ik mee kan doen aan de strijd om deze titel”, aldus Edo. De overige genomineerden zijn Beau van Erven Dorens en de Nederlandse Straatdokters Groep. Op 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, wordt de winnaar bekend gemaakt. Ieder jaar hanteert het College voor de Rechten van de Mens een ander thema. Het thema van dit jaar is dak- en thuisloosheid.

Edo Paardekooper Overman
De 70-jarige Edo Paardekooper Overman uit Bloemendaal zet zich al jaren in voor dak- en thuisloze mensen, verslaafden en GGz-cliënten – zowel op nationaal als internationaal niveau. In 2004 belandde hij zelf op straat. “Het kan zomaar gebeuren,” zegt Edo. “op welke sport van de sociale ladder je je ook bevindt.” Edo’s inzet heeft ervoor gezorgd dat ‘ervaringsdeskundigen’, steeds vaker een stem krijgen in de maatregelen die henzelf betreffen. Sindsdien wordt de groep dak- en thuisloze mensen beter gehoord en meer serieus genomen. Ook staat Edo mede aan de wieg van de belangenbehartiging voor dak- en thuisloze mensen op gemeentelijk en nationaal niveau. Dat werk heeft hij bovendien naar Europees niveau weten te tillen door ook daar met anderen een netwerk van (ex)-dakloze mensen op te richten, genaamd HOPE (HOmeless PEople). “Kortom, Edo speelt al jaren een cruciale rol in het realiseren van het recht op participatie van dakloze en ex-dakloze mensen en het verminderen van het stigma dat op hen rust. Als er íemand dakloosheid op de kaart heeft gezet is dat Edo wel!” ,aldus jurylid Adriana van Dooijeweert, voorzitter College voor de Rechten van de Mens.

Jury Mensenrechtenmens prijs 2018
De jury van de Mensenrechtenmens prijs 2018 selecteerde Edo Paardekooper Overman uit ruim dertig inzendingen. Ze stelden hierbij vragen over het onderscheidende vermogen van het initiatief, welke rol de dak- en thuisloze mensen zelf hadden bij het initiatief en hoe deze doelgroep door het initiatief erop vooruit is gegaan. “Als je dak- of thuisloos bent loop je vaak tegen onbegrip en administratieve muren aan. Edo weet uit eigen ervaring wat je nodig hebt als je op straat staat. Hij vecht tegen onrecht en voor de mensenrechten van dak- en thuisloze mensen. Hij weet beleidsmakers te inspireren met zijn toegewijde inzet.”, aldus van Dooijeweert

website MensenrechtenMens 2018