Na maanden voorbereiding wordt het nu steeds spannender. Achterbanners willen aan de slag, gemeente is enthousiast, instellingen vinden het een mooi project, onderzoeksinstituut Verwey-Jonker wil graag meedoen en gesprekken met fondsen vinden plaats.

We hopen in juni het startschot te kunnen geven voor dit project, waarbij Achterbanners middels interviews met cliënten de verschillende dagbestedingsprojecten zullen gaan keuren, verbeterplannen zullen aanbieden en uiteindelijk een certificaat zullen uitreiken aan de instelling die er in slaagt een aantal verbeteringen door te voeren. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de cliëntenraden van de instellingen. Een win-win-win-win-project denken wij.