De Graansilo in Rotterdam ging open tijdens de winterkoude en tijdens de Corona lockdown, óók voor die mensen die normaliter geen recht hebben op opvang in Nederland. Het zijn onder andere vluchtelingen zonder verblijfsstatus of arbeidsmigranten uit Midden en Oost Europa.

Een groot deel van de daklozen uit Midden- en Oost-Europese landen heeft in Nederland gewerkt voordat ze dakloos werden. Het werk is onverwachts gestopt of veel minder geworden en als gevolg van inkomstenderving kan de huur niet meer worden betaald en zijn mensen hun huis kwijtgeraakt.

Arbeidsmigranten die net dakloos zijn geworden lopen het risico in korte tijd af te glijden naar een uitzichtloos leven op straat met ernstige verslavingsproblematiek. Het is in belang van de mensen zelf maar ook in het belang van de stad en buurten om de mensen na de Corona lockdown te blijven opvangen en zorg te verlenen die de mensen in staat stelt snel weer een baan te vinden en in hun eigen levensbehoeften te voorzien.

In een artikel van de groene.nl kunt u meer lezen over het leven van daklozen en arbeidsmigranten:

Nachtasiel in de graansilo

Door F.Eveleens – Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4958701