Mensen die dringend een sociale huurwoning nodig hebben, moeten meer kansen krijgen om een woning te vinden. Vijftien colleges van B en W in de regio Amsterdam hebben dat besloten. Sociale huurwoningen in de regio Amsterdam zijn schaars.

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. Urgenties worden alleen verleend in zeer uitzonderlijke gevallen. Op dit moment maken mensen met een lange inschrijfduur of met een urgentie de meeste kans op een sociale huurwoning.

Straat Consulaat: De bouw van meer betaalbare woningen blijft van groot belang. Met dit systeem kan je mensen die dringend een eigen woning nodig hebben voorrang geven maar dit betekent dat mensen die minder dringend een woning nodig hebben langer op hun beurt moeten wachten en dus langer dan 10 jaar op de wachtlijst gaan staan.

Lees het complete artikel op de website van amsterdam.nl:

Sociale huurwoningen naar mensen die ze het hardst nodig hebben