Utrecht gaat jaarlijks 110 woningen extra beschikbaar stellen voor daklozen en kwetsbare jongeren. Die kunnen zo sneller uitstromen uit een opvanginstelling of een voorziening voor beschermd wonen. De extra huisvesting komt vooral in de meer welvarende wijken met minder sociale woningbouw.

Dit staat in het plan voor huisvesting en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen, dat de gemeente Utrecht en de Utrechtse corporaties en zorginstellingen woensdag hebben getekend. Per 2022 wil de gemeente alle kwetsbare inwoners met urgentie binnen drie maanden passende woonruimte en ondersteuning bieden.

Lees het complete artikel op de website van de Volkskrant:

Utrecht maakt meer huizen vrij voor daklozen en kwetsbare jongeren – ook in de rijkere wijken