De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) te wijzigen. Hiermee krijgen gemeenten expliciet toestemming om bijvoorbeeld vroegtijdig informatie over huurachterstanden te ontvangen van woningcorporaties.

Door de wetswijziging ontstaat een wettelijke grondslag voor lokale overheden om aan te kloppen bij burgers met betalingsachterstanden, in plaats van dat zij zelf aan de bel trekken. Gegevens van woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars gaan met dat oogmerk naar de gemeente.

Lees het complete bericht op de website van Gemeente.nu:

Ministerraad stemt in met wijziging schuldhulpwet

Foto: collectie op Flickr van de minister president https://www.flickr.com/photos/minister-president/8158009419