In het licht van een groeiende groep kwetsbare Nederlanders, pleit het Leger des Heils voor de oprichting van een ministerie dat zich specifiek richt op deze bijzondere burgers. Kapitein Harm Slomp, voorzitter van het Leger des Heils, onderstreept dat het bestaande sociale voorzieningenstelsel inadequaat is voor individuen met gecombineerde problematiek, zoals schulden en verslaving.

De voorgestelde oprichting van een ministerie voor Bijzondere Burgers heeft als doel deze groep te voorzien van persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Ambtenaren zouden inzetten op huisbezoeken en beschikken over juridische en financiële bevoegdheden om directe interventie mogelijk te maken. De groeiende kloof in de maatschappij, veroorzaakt door complexe regelgeving, individualisering en een terugtrekkende overheid, vereist nieuwe benaderingen.

Inspiratie kan worden geput uit het succes van de buurthuiskamers van het Leger des Heils, waar fysieke aanwezigheid verbindt. Zichtbare buurtambtenaren en proactieve outreach zouden bestaande overheidsstructuren benutten en de band met burgers versterken. Het resulterende ministerie kan de isolatie van kwetsbare burgers doorbreken en een duurzaam perspectief bieden, met de overheid als een vriendelijke aanwezigheid, niet als een tegenstander.

Lees het volledige bericht op de we website van het Leger des Heils:

Leger des Heils pleit voor ministerie voor Bijzondere Burgers

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Foto: Eveline van Egdom. Foto's gemaakt voor de campagne 'Dakloosheid zie je niet