De gemeente Den Haag geeft daklozen financiële ondersteuning als daklozen willen verhuizen naar een andere gemeente, bijvoorbeeld een krimpregio. Volgens enkele krimpgemeenten, zoals Heerlen en Delfzijl, gooit het rijke Den Haag zijn daklozen bij arme gemeenten ‘over de schutting’.

Wethouder Bert van Alphen van Den Haag zegt:

‘Voor een aantal mensen is vrijwillige verhuizing naar buiten Den Haag een positieve stap. Dat steunen wij als gemeente.’

Ook Straat Consulaat, steunt het beleid. Er bestaat een verkeerd beeld van de dakloze: dat zijn niet alleen alcoholisten of mensen met zware psychische problemen. Het zijn tegenwoordig ook vaak ‘gewone’ mensen, die door verlies van baan, financiële problemen of echtscheiding dakloos raken. ‘Die kritiek van krimpgemeenten komt vooral voort uit onwetendheid, angst en vooroordelen’.

Lees het artikel over deze ‘twist’ op de website van de Volkskrant:

Twist over daklozenhulp: dumpt Den Haag sociale problemen bij armere regio’s?

Klik de afbeelding voor de tentoonstelling ‘mensen zoals jij en ik’ voor een herzien beeld van dakloze mensen in 2020.