Haagse daklozen en hun belangenverenigingen zijn dolblij met de metamorfose die de daklozenopvang zal ondergaan. En met de 18 miljoen euro die dat mogelijk maakt natuurlijk. ,,Fantastisch.’’ Wat het nieuwe stadsbestuur voor de Haag-se daklozen gaat doen, is fantastisch. Elly Burgering is niet het type dat haar blijdschap voor zich houdt. ,,Ik ben uitzinnig van vreugde’’, jubelt ze over de telefoon. ,,Wat het nieuwe stadsbestuur voor de Haagse daklozen gaat doen, is fantastisch.’’

Al jaren vecht de medewerkster van het Straat Consulaat met andere belangenverenigingen voor een betere opvang voor dak- en thuislozen in de stad. Na een vernietigend rapport van de Rekenkamer (‘Daklozen komen slechter de opvang uit dan ze erin gaan’) kregen ze eind vorig jaar de politiek mee in hun drang om te veranderen. Maar de vraag bleef of de nieuwe coalitie van Groep de Mos, VVD, GroenLinks en D66 daar serieus werk van zou maken.

Ja, dus. Zo’n beetje alle wensen zijn in het kersverse coalitieakkoord opgenomen. Zo wordt de daklozenopvang veel kleinschaliger (‘Geen sportzalen vol met mensen meer’), doelgroepgericht (aparte locaties voor jongeren en verslaafden) en 24 uurs (de daklozen worden niet om 08.00 uur de straat weer opgeschopt). Ook komt er snellere, betere begeleiding. En dat is hard nodig, bleek onlangs uit onderzoek: twee derde van de Haagse daklozen kampt met zware psychische problemen.

Grootste probleem
Klaas Koffeman van het Straatpastoraat is eveneens verheugd over de nieuwe aanpak.

,,En nog meer over de belofte dat er meer woningen voor kwetsbare Hagenaars komen. Want daar zit nu wellicht het grootste probleem: daklozen kunnen de noodopvang niet uit, omdat er geen plekken zijn om naar door te stromen, met alle risico’s van terugval en van depressie van dien.’’

Hans Dingemans van het Leger des Heils zet daar wel een kanttekening bij.

,,Ik zou graag willen weten hoe het college die extra woningen gaat regelen, want eerder is dat niet gelukt’’.

Elly Burgering van het Straat Consulaat ziet nu alleen het positieve: meer geld, betere opvang én een wethouder die van wanten weet.

,,Bert van Alphen van Groen Links is door de wol geverfd en ook oprecht geïnteresseerd in de daklozen. Dat is heel belangrijk.’’